Iš Stasio ŽILEVIČIAUS archyvo

Moderator: aleksej

Iš Stasio ŽILEVIČIAUS archyvo

Postby Algimantas » Tue 2018 May 01, 17:19

Kolega a.a. Stasys Žilevičius (1956.12.04-2017.12.18) buvo sukaupęs labai didelį šaškių literatūros, bibliografijos, kitos medžiagos archyvą. Apie jo likimą, tikiuosi, pavyks detaliau sužinoti artimiausioje ateityje.
Dalį medžiagos Stasys Žilevičius buvo apibendrinęs ir ja pasidalinęs su kai kuriais kolegomis, su kuriais artimiau bendravo. Raginau jį tą medžiagą skelbti - Stasys vis atidėliojo...
Dabar, pasitaręs su vienu kitu iš kolegų, nutariau čia paskelbti vieną kitą Stasio savo laiku parengtą medžiagą (kai kas jo iki galo nespėta išsiaiškinti). Jeigu kam bus įdomu ar pravers (ar kas nors papildys) - reiškia, ne veltui.
Algimantas
 
Posts: 1466
Joined: Thu 2007 Nov 22, 23:26

Re: Iš Stasio ŽILEVIČIAUS archyvo

Postby Algimantas » Tue 2018 May 01, 17:22

Stasys ŽILEVIČIUS (2016 metai)

Specializuota Lietuvos šaškių periodika

1.LTSR sporto draugijų ir organizacijų sąjunga Vilnius 1962 m. ...
Respublikinė šaškių Federacija Pagal V. Puočiausko kn. , Jis leistas ilgai... maždaug iki
Biuletenis 1970 m. ...

2.Kūno kultūros ir sporto komitetas
Prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos
Metodikos kabinetas Vilnius 1972- 1976. Išėjo 12 numerių
Informacinis laiškas V.Kirkus
Šaškės

3.Šaškių pasaulyje, Vilnius, Leidėjai – J. Jankūnas ir A. Domčev Išėjo 1998 m. gruodį tik 1 numeris

4.Šaškininko patarėjas , Šiauliai, V. Valantinas , 2009 m. Išėjo tik Nr. 1, nors planuota, jei atsiras paklausa ,tęsti jo leidimą, įvardijant pratarmėje, kad tai žurnalas.

5.Šaškių kaleidoskopas, Šiauliai, A, Kačiuška, 1991 – 2016 m., išėjo 19 numerių.

Šaškių skyreliai Lietuvos periodikoje – man žinomi

1.l.Alytaus naujienos, S. Kamarauskas
2. l. Bičiulystė (LID savaitraštis), H. Puskunigis, kas 2 savaitės nuo 1993 m., tik – 64
2.1. Savaitraštis. Экспресс неделя, Jolanta Dovliaševič, Vilnius, rusų kalba, gyvuoja būtent dabar, A. Bučinsko informacija!
3.ž. Jaunimo gretos, L. Sprindžiūnas, nuo 1983 m. – J. Šaus
4. l. Respublika priede Julius, 1995 m. ,tik 1 skyrelis..., berods, H. Puskunigis?..
4.1. l. Kauno diena, J. Kazlauskas, ~ 1997 m. S. Petrausko informacija!
5.l. Komjaunimo tiesa, J. Kulikauskas, 1958? – 1987m., kas savaitę
6.l. Į komunizmą, S. Abromavičius, Kaišiadorių raj., Info iš K. tiesos 1976 – 05 – 20 d. skyrelio
7.ž. Kooperatininkas, J. Kulikauskas, skyrelis labai nereguliarus
8.l. Leninietis, S.Sugaudis, Šiaulių rar. ~1970 m.
9.l. Lietuvos ryto priede Savaitgalis, R. Mackevičius, 1998 – 2002 m., 1993 m. lapkritį jame A. Kačiuška buvo pravedęs sprendimo konkursą...
10.l.Lietuvos olimpinis sportas, Š. Mardosa, 1993 – 1994 A. Kačiuška Š/K 8/1994, psl.18, kad jau užsidarė
Čia pavadinimas: „Olimpinis laikraštis“Sportas“...
11.l.Lietuvos sportas, A. Kačiuška, 1994 – 03 – 05 - 1999 – 11 – 07, kas antrą šeštadienį
12.ž. Mūsų žodis ( LAD leidinys), J. Kulikauskas, tik neporiniais metais S.Petrauskas teigia, kad 2005 m. jame V. Valantinas pravedė sprendimo konkursą! Į domu ar tuom viskas ir baigėsi...
13. l. Mūsų žodis, D.Baužys, Skuodo raj., 1972? – 1976 m., tik sprendimo konkursas
13.1. l.Panevėžio rytas, P.Pašakinskas, ~1998-1999 m. Apie tai A. kačiuška, Š. kaleidoskope, 11/1999, psl.18.
14.l.Raudonoji vėliava, S. Sugaudis, Šiaulių m., ~1970 m.
15.l. Rinkos aikštė, V. Satkus, Kėdainiai, 2001 spalis ir iki šiol, pradžioj kas antrą pirmadienį, dabar kas antrą šeštadienį. S. Petrausko informacija!
16.l.Sportas, Ž. Ringelienė, 1988? – 1990 m. Stipriai Živilei patalkindavo A. Kačiuška
17.ž. Sporto veidas, A. Kačiuška, 199? – 1999 - 11 – 07m.
18.l.Šiaulių kraštas, V. Valantinas Š/K – 8/1994,psl. 13 - A. Kačiuška
19.ž. Švyturys, J. Kulikauskas, nuo 1993 m. – V. Androloic, kas mėnesį
20.l. Ūkininko patarėjas, S. Kamarauskas, ~ 1993 – 2005 S. Petrauskas, bet aš linkes manyti, kad bent iki mirties – 2006 m. sausio mėn. Š/K -8/1994, psl. 12 – A. Kačiuška
21.l. Valstiečių laikraštis, G. Leibovič, tik sprendimo konkursai nuo 1981 m....
22.l.Zarasų kraštas, A. Buičenka, Zarasų raj. ~ 2003m.
Dar girdėjęs apie skyrelį Panevėžio raj., bet nežinau jo pavadinimo..., kurį tvarkė A. Samuolis ~ 1993 - 1994 m. Dabar pažiūrėjau internete ir sužinojau, kad būtent 1994 m. atsirado l. su pavadinimu Panevėžio rytas, kaip P.Pašakinsko vėliau tvarkytame... gal taip vėliau ir atsitiko, kad skyrelį atgaivino Pašakinskas?..
Ir nepamenu gerai taipogi ar maždaug 1970 m. buvo skyrelis l. Lietuvos pionieriuje... šachmatų -tai tikrai. Gal turit dar informacijos, mielai priimčiau, be to, laukiama patikslinamoji/papildančioji informacija.
Retkarčiais nemažus straipsnius l. Tiesa taip pat spausdindavo, pagrinde – J. Kulikausko, bet skyrelio nebuvo.
Algimantas
 
Posts: 1466
Joined: Thu 2007 Nov 22, 23:26

Re: Iš Stasio ŽILEVIČIAUS archyvo

Postby Algimantas » Tue 2018 May 01, 17:28

Stasys ŽILEVIČIUS (2016 metai)

BIBLIOGRAPHY OF LITHUANIAN BOOKS/LIETUVOJE IŠLEISTA ŠAŠKIŲ LITERATŪRA
E. Buzhinsky, G. Leibovich, „International draughts tactics“, part I, 1991, Vilnius -100-
E. Buzhinsky, G. Leibovich, „International draughts the tactical game position with the draught“, 1991, Vilnius -100-
E. Buzhinsky, G. Leibovich, „International draught the tactical game“, Part I Classic positions, 1997?, Vilnius? -100-
Дружинин Б. И. Дебют «Косяк»: система «Косяк Хромого». – Мažeikiai, [б. и.], 2003. – 87 с. – Тираж не указан.
Б.И. Дружинин, «Полвека за шашечной доской», 1-2 части, 2 выпуск, 2010 г., Šiauliai -64-
Б.И. Дружинин «Полвека за шашечной доской», 1-2 части, 3 выпуск, 2013 г., Šiauliai - 64-
Дружинин Б. И. Обратная игра Бодянского: моногр. / Б. И. Дружинин; вступ. ст. А. А. Напреенкова. – Šiauliai, 2013. – 264 с. – ISBN 978-9955-928-83-6. – 100 экз.
Дружинин Б. И. Обратная игра Бодянского: моногр. / Б. И. Дружинин; вступ. ст. А. А. Напреенкова. – Šiauliai, 2014. – 312 с. – ISBN 978-9955-928-93-5. – 100 экз.
Дружинин Б. И. Городская партия: моногр. / Б. И. Дружинин; вступ. ст. А. А. Напреенкова. – Šiauliai, 2014. – 328 с. – ISBN 978-609-8144-03-1. – 100 экз.
Дружинин, Б. И. Курс вариаций по летающим шашкам : русские шашки / Б. И. Дружинин; биограф. справка А. А. Напреенкова. – Vilnius : [б. и.], 2016. – Ч. I. – 296 с. – ISBN 978-609-8144-15-4. – 100 экз.
Дружинин, Б. И. Курс вариаций по летающим шашкам : русские шашки / Б. И. Дружинин; биограф. справка А. А. Напреенкова. – Vilnius : [б. и.], 2016. – Ч. II. – 296 с. – ISBN 978-609-8144-31-4. – 100 экз.
A. Gimbutas, „Klaidų antologija“, 1-10 dalys, 2002 – 2008 m., Utena/Rijeka -64/100-
V. Gorodeckis, „Žaidžiame šaškėmis“, 1984 m.(Вениамин Городецкий, « Книга о шашках», 1980 г. –sutrumpintas leidimo variantas), Vilnius -64-
J. Kulikauskas, „Šaškių kombinacijos“, 1964 m. Vilnius -64-
J. Kulikauskas, „ Šaškių kombinacijos“, antrasis pataisytas ir papildytas leidimas, 1966 m., Vilnius -64-
R. Mackevičius, „Šaškių miniatiūros“, 2001 m., Vilnius/Rijeka -100-
R. Mackevičius, „Šaškių problemos“, 2002 m., Vilnius/Rijeka -100-
V. Masiulis, „Šaškių kompozicijos monofantazija“, 2005 m., Kaunas -64/100-
V. Masiulis, „Šaškių kompozicijos dienoraštis“, 2006 , Kaunas -100-
V. Masiulis, „Šaškių kompozicijos saulėlydis“, 2007, Kaunas -100-
V. Masiulis, „Šaškių kompozicijos“, 2008, Kaunas -100-
V. Masiulis, „Prie kavos puodelio , Miniatiūros“, 2010, Kaunas -100-
V. Masiulis, „Prie kavos puodelio, Problemos ir etiudai“, 2010, Kaunas -100-
V. Masiulis, „Šaškių kompozicijos. Miniatiūros“, 2012, Kaunas -100-
V. Masiulis, „Šaškių kompozicijos. Etiudai, Pool checkers problemos“, 2012, Kaunas -100-
V.N. Panov, „Šachmatai ir šaškės kolūkyje“, 1952 m., Vilnius – apie šaškes 24 -33 psl. -64-
V. Puočiauskas, „Besidomintiems šaškėmis“, 2012 m., Vilnius ------------
P.A. Sliozkinas, „Šaškės“ ( į pagalbą pradedantiesiems ), 1955 m., Vilnius -64-
J. Šausas, „Šaškių labirintais“, 1980 m., Vilnius -100-
J. A. Šmidtas, „Šaškės šimto langelių lentoje“ ( Ю.А. Шмидт, «На стоклеточной доске» vertimas, 1955 г.) ,1957 m. Vilnius -100-
В. Валантинас, «По следам шашечных сражений», 1996 г., Šiauliai -64-
V. Valantinas, „Daminės paprastųjų šaškių baigmės“, 1998 m., Šiauliai -64-
V. Valantinas, „Šaškių horizontai“, 2000 m., Šiauliai -64-
V. Valantinas, „Šaškių Mini Etiudai“,2001 m., Šiauliai -64-
V. Valantinas, „52-asisLietuvos paprastųjų šaškių čempionatas“, 2002 m., Šiauliai -64-
V. VaIantinas , „IX braziliškų šaškių pasaulio čempionatas“, 2002 m., Šiauliai -64-
V. Valantinas, „Pirmoji kelionė į šaškių pasaulį“, 2003 m., Šiauliai -64-
V. Valantinas, „Errare Humanum Est“- Klysti yra žmogiška – Ciceronas, 2006 m., Šiauliai -64-
V. Valantinas, „Fintui – penkeri“, 2009 m., Šiauliai -64-
«XV чемпионат СССР по шашкам среди женщин», 1971 г., Vilnius - 64-
«34 –й чемпионат СССР по русским шашкам » , 1974 г.,Vilnius - 64-
«6 чемпионат СССР по международным шашкам среди женщин», 1980 г., Vilnius -100-
«29 чемпионат СССР мужчины», «100» ( I лига), 1982 г., Vilnius -100-

LZI – „Labirintij zaočnoj igrij“, leidinys iš kurio imta informacija.

KITOSE ŠALYSE IŠLEISTA LIETUVOS AUTORIŲ ŠAŠKIŲ LITERATŪRA:
E. Burzynski, „Strategia i taktyka w warcabach“, 1997, Szczecin, Poland -100-
E. Burzynski, „Warcabowe abecadlo“ draughtsa alphabewt, 2000, Szczecin, Poland -100-
E. Burzynsky, „Damajatek lepesrol lepesre“, ?.. Poland -100-
E. Burzynski, „Cudowny swiat warcabow“ Ksiažka dla przyszlych mistrzow, 2005, Szczecin, Poland -100-
Э.З. Бужинский, Я. П. Шаус, « Теория и практика международных шашек», 1985 г.,Москва, Russia -100-
Б.И. Дружинин, « Полвека за шашечной доской», 1-2 части, 2009 г., Черкассы, Ukraine -64-
R. Mackevičius,Л. В. Петрова, «Пестрые страницы из шашечных композиций», 2004 г., Санкт – Петербург, Russia -64/100-
А. Малюта, А. Баланюк, Р. Мацкявичюс, «Таинства шашечных квадратов». Книга восьмая, 2015 г., Черкассы, Ukraine -64/100-
Я. Л. Шаус, «Школа игры в международные шашки», 1981, Москва, Russia -100-
В. Вигман, Я. Шаус, «Командное первенство Вооруженных Сил по русским шашкам и международным шашкам с комментариями», часть I , 1972, Riga, Latvia -64/100-
В. Вигман, Я. Шаус, «Командное первенство Вооруженных Сил по русским и международным шашкам», часть II ,1972, Riga, Latvia -100-

APIE LIETUVOS ŠAŠKININKĄ KITOS ŠALIES AUTORIUS KITUR LEISTOJE KNYGOJE:
J. Pawlicki?, „50 lat Edik“ ( vien apie E. Bužinskij, jo 50 mečio proga), 2007, Szcecin, Poland -100-
Algimantas
 
Posts: 1466
Joined: Thu 2007 Nov 22, 23:26

Re: Iš Stasio ŽILEVIČIAUS archyvo

Postby Algimantas » Tue 2018 May 01, 17:36

Stasys ŽILEVIČIUS (2016 metai)

BIBLIOGRAPHY - EXOTIC COUNTRIES

ARGENTINA:
ROUSSELL – PARCY, Jean,“Quiere V. aprender a jugar al ajedrez y la las damas?: manual practico de tan cientifico juego“, 1924, 95 p., Buenos Aires -64-
GUAIA, „Guaia del aficionado al juego de damas: reglamentacijon y tecnica; problemas para conseguir y dominar el arte de jugar“, 1950, 16 p., Buenos Aires -100-

AUSTRALIE:
DEANS, James, „Analysis of the „Whilter“ opening“, 1885, 2 parts(40 p), Auckland -64-
ATTENBOROUGH, W.E., „The draught – players‘ manual: simplified and illustrated with practical diagrams“, 1890, 63 p., Melbourne -64-
PASSEY, Fred, „ABC of draughts: a stepping stone to the standard works“, 1906, 116 p., Brisbane -64-
„1965 Australian championship: a compilation of the semi – final games“, (with annotations by R.E. Chamberlain and S. Wilkins), 1965, 21 bl., ?.. -64-
VISCERIUS, John ( pseudonim of Johannes VISSER, 1908-1983), „The art of gallery“: the game of major – draughts international, 1968, 68 p., Sydney -100-
„International Draughts“, 1954, ?.. -100-

AZERBAIJAN:
Д.В. ШЕБЕДЕВ, «Шашки» ,1934 г.,76 стр., Баку, in Azerbaijanian -64-
«К общебакинскому турниру низовых коллективов по шахматам и шашкам», 1938 г.,13 стр.,Баку, in Azerbijanian and Russian ------
Д.С. ГАНДЖИБАБИРОВ, «Игра в шашки»,1954 г., 113 стр., Баку, in Azerbaijanian -64-
«Правила проведения соревнований по стоклеточным шашкам» В помощь пионеру – инструктору и вожатому, 1976 г., 17 стр., Баку,in Russian -100-
«Памятка участнику XXXIX чемпионата СССР по русским шашкам среди мужщин», 1979 г.,14 стр., Баку, in Russian -64-
BELGIUM (only 100):
MANOURY, „Essai sur le jeu de dames a la polonaise“, 1796, Bruxelles -100-
Ernest LAMARLE, „Recreation mathematique: solution d‘un coup gulier du jeu de dames dans la partie“,1852, 47 p., Bruxelles -100-
P.V.D.S. et Eugene van DAMME, „Traite du jeu de dames“,1871, Gand -100-
Francois DUYTSCHAEVER, „Ik leer dammen“,1963, Gent
„Ben Springer worldchampion“, 1928“, 1979, Chaumont -100-
Jean MAES, „Jeu de dames“ 60 problemes pour debutants“, 1983, Wezembeek -100-
KELLER, „Keller systeem en varianten in de opening 33-29“, 1986, Verhaag -100-

BRASIL (only 100):
IZIDORO( da SILVA), G(eraldino), e CARDOSO, (Jacintho ), „Ciencia e tecnica do jogo de dames“, 1940, Rio de Janeiro -100-
FARIAS, Jose Boia, „O Pe-de-Avestruz: ew outros ensaios“, 1987, Rio de Janeiro -100-

CANADA (only 100):
GEOFFRION , E(rnest), „Traite canadien du jeu de dames a la polonaise“, 1906, Montreal -100? Ar 144?...
WEISS, Isidore, „250 positions“, 1979, 32 p., Montreal -100-
Gagnon, Gaetan, „Le jeu de dames international“, 1985, 169 p., Montreal -100-

CZECH REPUBLIC:
PACHTA, František, „Hra dama: jedina česka priručka“, 1938, 32, Kukleny – Yradec Kralove, -64-

GEORGIA:
«Программа матча на первенство мира по международным (стоклеточным ) шашкам. В. Щеголев – И. Куперман», 1965 г., 7 стр., Тбилиси, in Russian - 100-
«Турнир претендентов на матч с чемпионом мира по международным шашкам. Программа», 1974 г.,9 стр., Тбилиси, in Russian -100-
З. КИТУАШВИЛИ, «Программа первенства СССР по международным шашкам среди юниоров и девушек. Отборочный турнир первенства мира среди юниоров», 1985 г.,26 стр., Гори, in Georgian and Russian -100-
В.И. КАНДЕЛАКИ, «Как научиться играть в шашки», 1987 г., 144 стр., Тбилиси, in Georgian -64-

GERMANY (only 100):
Johann Friedrich Wilhelm Koch „ Das Damespiel“, 1811, 259 p.,Magdeburg -100-
Chriestian Gottlieb Flittnber from Duben „Neueste Anleitung zurgrundlichen Erlernung des gewohnlichen(...) Damen – un sogennannten polnisschen Damen (...) spiel“, 1820 -100-
L.van Alvensieben „Encyclopedie der Spiele“, 1811 m., 2 leidimas -100-
LINDE, Antonius van der, „Geschichte und Litteratur des Schchsiels“, 1874, Berlin -64/100-

GREAT BRITAINE (only 100):
STURGES, Joshua, „Sturges‘ Guide to the game of draughts: in which the whole theory and practice of that scientific recreation are clearly illustrated; rev. and improved by George Walker“, 1850, 405-510 p., London -100-
STURGES, Joshua, „ Guide to the game of draughts: with critical situations. Rev. wit additional play on the modern openings by J.A. Kear“, 1895, 240 p., London -100-
STURGES, Joshua, „ Guide to the game of draughts: with critical situations. Rev. wit additional play on the modern openings by J.A. Kear“, 1899, 268 p., 2 nd edition, London -100-
BERKELEY (=Walter H. Feel), „Draughts and backgammon“, 1905, 112 p., London -100-
BERKELEY (=Walter H. Feel), „Draughts and backgammon“, 1914, 112 p., London -100-
STURGES, Joshua, „ Guide to the game of draughts: with critical situations. Rev. wit additional play on the modern openings by J.A. Kear“, 1920, 268 p., 2 nd edition, London -100-
MURRAY, Harold James Ruthven, „A history of board – games other than chess“, 1952, 267 p., Oxford -100-

DENMARK:
„Regler for dam“, 1910, Helsingor -64-
„Regler for dam“, 1918, Helsingor -64-
SCHUMACHER, Alex, „Dam og domino“, 1931, Kobenhavn -64-

HAITI:
SAINT – FORT, Raymond, „L‘Evoliution Du Jeu De Dames En Haiti“, 1960, Port – au – Prince -100-
SAINT – FORT, Raymond, „Documents pour l‘historie“, 1967, 97 p., Port - au - Prince -100-
R. SAINT – FORT, „Dam – karate art & science“, 1988, 84 p., Port – au – Prince -100-

ICELAND:
FISKE, Willard, „Chess in Iceland and Iceland literature : with historical notes and other tabale – games“, 1905, 400 p., Florence, in English -64/100/144-

INDIA:
„A full account ot the fourth correspondence draughts tournament for the championship of India,1902: with 106 games of the tournament“, carefully annotated by F.W. Slade, 1902, 37 p., Madras -64-

ISRAEL:
И. КУПЕРМАН, «Судьба чемпиона» , 1984 г. 476 страниц,, Тель – Авив, in Russian ---------
A. GENDLERMAN, “ The International Draughts For Beginners”, 1987, 78p., ?.., in Hebrew -100-
Э. СКЛЯР, «Введение в шашечную композицию» (100 клеточные шашки), 2004г., 100 страниц ,Хайфа, in Russian -100-
М.И. ЦВЕТОВ, «Грани творчества», 2006 г., 87 страниц, Ришон ле Цион, in Russian -64/100-

ITALY ( only 100):
PERSICO, Oreste, „La dama internazionale: regina dei giochi; regolamento, norme varie, tecnica damistica, albo d‘oro,partite giocate“, 1973, 93 p., Bolzano -100-
FATTER, C.A., „Imparo la dama italiana e la dama internazionale con un‘appendice sul gioco del filetto“, 1984, 213 p., Milano -100-
MOLESINI, Enrico, „Dama internazionale la regina dei giochi“, 1985, 38 p., Bolzano -100-
RONCAGLIA, Mauro, „Aperture dal gioco vivo nella dama internazionale: la 32.28“, 1986, 110 p., Novara -100-
MANZANA, Moreno, „E di scena la dama e con lei giovani“, 1987, ?.. -100-
E. MOLESINI, „Dama internazional la regina dei giochi“,second edition, 2005, -100-
L. de ROOIJ, „Problemi e finali di Luigi Condemi 1929-2008; problemen en eindspelen van Luigi Condemi 1929-2008“, 2011, in Italian and in Dutch -100-

KAZAKHSTAN:
Т. СУЛТАНБЕКОВ, «Игра в шашки», 1954 г., 95 стр., Алма – Ата, in Kazakh -64-
Т. СУЛТАНБЕКОВ, «Шахматы, шашки и тогузкумалак», 1967 г., 219 стр., Алма – Ата, in Kazakh, -64-
Ж. МАКАЖАНОВ, «Стоклеточные шашки», 1987 г.,136 стр., Алма – Ата, in Kazakh, -100-

MEXICO:
ROUSSEL – PARCY, Jean, „Como jugar ajedrez y damas“, 1970, 95 p., Mexico -64-
ROUSSEL – PARCY, Jean, „Como jugar ajedrez y damas“, 1971, 95 p., Mexico -64-
ROUSSEL – PARCY, Jean, „Como jugar ajedrez y damas“, 1974, 95 p., 2 nd edition, Mexico -64-

MOLDOVA:
П.Д. ПАСКАЛЬ, И.Б. ФУНК, «Шашки: Тактика игры», В помощь инструктору – общественнику»,1976 г.,52 стр., Кишинев, in Russian, -64-
Р.З. ЗДОРОВЯК, «Двадцать против двадцати: Междунар. шашки», 1982 г., 80 стр., Кишинев, in Russian, -100-
В.И. АБАУЛИН, «Дебутуриле ын партида де шашки», (Начала в шашечной партии, перевод издания 1965 года), 1982 г., 80 стр., Кишинев, in Moldavian, -64-
З.И. ТАХМАН, «Комбинаций ши ын жокул де даме интернационал», (Комбинации и ловушки в международных шашках), 1983 г.,55 стр. , Кишинев, in Moldavian, -100-
В.А. ЗВИРБУЛИС, Р.З. ЗДОРОВЯК, «Прочедее ын жокул де даме интернационал», (Калейдоскоп шашечных приемов), 1984 г. -100-
А.И. ДУНАЕВСКИЙ, «Окончание в шашечной партии», 1985 г., 78 стр., Кишинев, in Moldavian, -64-
Р.З. ЗДОРОВЯК, «Середина игры в международных шашках», 1986 г., 126 стр., Кишинев, in Moldavian, -100-
П.И. САВИН, «Основы шашечной игры», 1989 г., 164 стр., Кишинев, in Moldavian, -64-
П. САВИН, Н. ДАКИ, «Шашечная поэзия», 199?, …, Кишинев, ----

MONACO:
CANTALUPO, Rodolphe, „Apprenons rapidement a jouer a tous les jeux de dames“, 1944, Monaco, -100-
CANTALUPO, Rodolphe, „Apprenons rapidement a jouer a qui perd gagne“, 1946, 34 p.,Monaco -100-
CANTALUPO, Rodolphe, „Les dames: cours theorique et pratique du jeu de dames“,7 edition, 1946, 145 p., Monaco -100-
L. COUTELAN, R. CANTALUPO, „ Tous les themes du jeu de dames“ , 1947, Monaco -100- Nouvelle Academie des Jeux
CANTALUPO, Rodolphe, „Les dames: cours theorique et pratique du jeu de dames“, 8 edition, 1951, 192 p., Monaco -100-
CANTALUPO, Rodolphe, „Apprenons rapidement a jouer aux dames“, 1954, 16p.,Monaco -100-
CANTALUPO, Rodolphe, „L‘art de jouer aux dames: la conduite de la partie“, 1955, 361 p., Monaco -100-

MONGOLIA:
DARAMBAZAR, Ch., „Zuun buudalt daam: surach bičig“, 1978, 140 p., Ulaanbaatar -100-

POLAND (only 100):
ADAMSKY, Waleryan, „Warcaby“, 1918, 31 p., Poznan - 64/100-
R. FREJ, „Warcaby polskie“, 1975, Warszawa -? -
FREY, Romuald i Peksa, Janusz, „Warcaby stupolowe czyli powrot damy“, 1979, 49 p., Warszawa -100-
FREY, Romuald,MOLDENHAVER, Maria, „Gramy w polską damę“, 1985, 152 p., Warszawa -100-
Maria MOLDENHAWER – FREJ, Romuald FREJ, „Dama Krolowa Gier warcaby stupolowe“,1989, 201 p., -100-
A. Hlasny, „200 warcabowych problemow“, 1995, Warszawa, Poland -100-
A. Hlasny, „500 Warcabowych problemow“, 1997, Warszawa, Poland -100-
A. Hlasny, „200 warcabowych problemow“, 1995, Warszawa, Poland -100-
A. Hlasny, „500 Warcabowych problemow“, 1997, Warszawa, Poland -100-
A. Hlasny. „250 Warcabowych problemow“, 1998, Warszawf, Poland -100-
E. Burzynski, „Warcabowe abecadlo“ draughtsa alphabewt, 2000, Szczecin, Poland -100-
E. Burzynsky, „Damajatek lepesrol lepesre“, ?.. Poland -100-
.Jermakow, V. Galkin,“Praktyczne wspolczesne kompozycje warxabowe“,2002, Szccecin, Poland -100-
E. Watutin, “Obliczanie w warcabach”, czešč I, 2003, Szczecin, Poland, -100-
I. Weiss, “250 pozycji”, ?.., Poland, -100-
E. Burzynski, „Cudowny swiat warcabow“ Ksiažka dla przyszlych mistrzow, 2005, Szczecin, Poland -100-100-
Zygmunt PAWLICKI?, „50 lat EDIK“, 2007, 102 p., Szczecin -100-

SPANE (only 100):
„Juego de damas“, 1838, 22 p., Madrid -100-
LOZANO FRAU, Francisco, „Nuevo tratado del juego de damas“, 1872, 59 p., Madrid -100-

SRI LANCA:
KANDANE, Don R. D. „International draughts“, 1974, 71 p., London? – taip nurodo 1989 m. Moldenhawer, Frej... -100-

TAJIKISTAN:
Н.П. ОСИПОВ, «Лично – командные соревнования по шашкам», 1966 г., 33 стр., Курган – Тюбе, in Russian -64-

TURKEY:
„Der Se‘aded Mahmud Beg matba‘esy“, 1887, 168 p., Constantinople -64-
„Damaji hampartzooni dama visalesi“, 1888, Constantinople -64-
ORNEK, Ali Erdogan, „Dama tarihcesi : oynanis tarzi – sekillerle izahi – hurdalar; oyunlar ve acmazlar“, 1974, 211, Galata, Istambul, in Turkish - 64-

TURKMENISTAN:
Н.М. ПОЛЕВОЙ, «Шахматы и шашки», 1954 г.,60 стр., Ашхабад, in Turkmen -64-

USA (only 100):
R. Saint – Fort, “Beauty ‘n’ originality in international checkers”, 1975, US, -100-

UZBEKISTAN:
В.Н. РУССО, «Советские шашки: Руководство для начинающих», ( перевод М.Ф. Норкина), 1938 г., 106 стр., Ташкент, in Uzbek, -64-
П.А. СЛЕЗКИН, «Основы шашечной игры: Практ. пособие для самостоят. изучения», ( перевод М.Ф. Норкина), 1938 г., 208 стр., Ташкент, in Uzbek, -64-
«Всеузбекские шахматно – шашечные соревнования колхозников:Сб. материалов», 1949 г., 45 стр., Ташкент, in Russian, -64-
«Всеузбекские шахматно – шашечные соревнования колхозников: Сб. материалов», 1949 г., 48 стр., Ташкент, in Uzbek, -64-
C.БОРУХОВ, Л. ХЕЙФ, «Шашка сирлари», (Тайна шашек), 1967 г., 120 стр., Ташкент, in Uzbek, -64-
«Программа матча на звание чемпиона мира по международным шашкам среди юниоров ( А. Дыбман – В. Вирный )», 1982 г., 21 стр.,Ташкент, in Russian, -100-
«Массовый конкурс решения (шашечных) задач», 1986 г., 1 лист, Самарканд, in Russian, -64-
М. ФАЗЫЛОВ, «Мои избранные партии», 1992 г., Самарканд, Uzbekistan, in Russian -64-
М.А. ФАЗЫЛОВ, «Мои избранные партии», 2015 г., Подарочное издание, Черкассы, in Russian -64-
Algimantas
 
Posts: 1466
Joined: Thu 2007 Nov 22, 23:26

Re: Iš Stasio ŽILEVIČIAUS archyvo

Postby rimas » Thu 2018 May 03, 17:33

Laikraštyje "Lietuvos pionierius"šaškių skyrelis buvo,nes pas mane išliko 1974-01-14 redakcijos pagyrimo raštas kaip šaškių konkurso nugalėtojui.
Šiaulių m.laikraštyje "Raudonoji vėliava"šaškių skyrelį S.Sugaudis vedė keletą metų,1973m.spausdinau jame pirmą savo problemą rusiškomis šaškėmis,jų buvo ir,berods,1975-1978 metais(beje,keletą iškarpų esu perdavęs Stasiui).
rimas
 
Posts: 31
Joined: Fri 2016 Oct 07, 15:29

Re: Iš Stasio ŽILEVIČIAUS archyvo

Postby vga » Thu 2020 Jun 04, 23:22

Lietuvos šaškių federacijos "Biuletenis" Nr.1 , 1962m., sausis , 8 puslapis :
1961 m. "Komjaunimo tiesos" , "Valstiečių laikraščio" , "Lietuvos pionieriaus" , "Moksleivio" ir "Švyturio" redakcijos pravedė respublikinius šaškių uždavinių sprendimo konkursus , kuriuose dalyvavo apie 1000 šaškių mėgėjų .
vga
 
Posts: 16
Joined: Sun 2020 May 24, 10:22

Re: Iš Stasio ŽILEVIČIAUS archyvo

Postby klausk-atsakysiu » Mon 2022 Aug 22, 23:17

Valstiečių laikraštis . Šaškių konkursą vedė Mečislovas Žaganevičius . Manau ne vien tik 1966-1967 metais.
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4035
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54


Return to Istorija

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests