LŠF Etikos ir ginčų komisija

Moderatorius: aleksej

LŠF Etikos ir ginčų komisija

Standartinė Algimantas » Pir 2016 Gru 19, 20:53

LŠF konferencijoje išrinktos LŠF Etikos ir ginčų komisijos sudėtis:
Algimantas Kačiuška (komisijos pirmininkas), Šiauliai
Marius Šidla, Vilnius
Deividas Ambolta, Marijampolė

Kontaktai:
kaciuska@splius.lt
+370-687-99-537
A.Kačiuška, Architektų 38-21, 78263 Šiauliai.

P.s.
1.Komisijos pirmininkas/komisijos nariai nepriklauso LŠF VK, komisija yra atskaitinga LŠF konferencijai. Informaciją talpinu šiame Forumo segmente, nes jame kalbama ne tik apie LŠF VK, bet plačiau apie LŠF reikalus.
2.Komisija, siekdama, kad, esant reikalui, komisijos veikla būtų skaidri, aiški ir efektyvi, darbą pradeda nuo komisijos darbo reglamento paruošimo, patvirtinimo ir paskelbimo (manau, kad jį paskelbsime iki sausio pabaigos).
3.Kadangi komisija specifinė, kolegoms ir...sau linkime, kad komisija neturėtų darbo arba jo būtų minimaliai :) .
Algimantas
 
Pranešimai: 1230
Užsiregistravo: Ket 2007 Lap 22, 23:26

Re: LŠF Etikos ir ginčų komisija

Standartinė edvard » Ant 2016 Gru 20, 13:26

Etika vienoje federacijoe??
Apie kokia etika mūsų šalyje gali buti kalba, eigu nebaudžiamai galimi tokie serialų pavadinimai- "Visi vyrai kiaulės.??
Ir tai su reklama visuose gatvėse, reklama tv...laikraščiose....
Kodel nenubausta Ta tv, kuri leidžia? Kodel ne nubausti tie kas paraše??
Kodel valdžia toleroja ???
Na jeigu butu tarkim pavadinimas toks;" Visos moterys- prostitutes" ar tolėrotų???
Va jums ir visa etika.
Visi žino nuo kurios vietos pūna žuvis.....
edvard
 
Pranešimai: 3555
Užsiregistravo: Pen 2008 Geg 09, 9:59
Miestas: vilnius

Re: LŠF Etikos ir ginčų komisija

Standartinė Algimantas » Ant 2016 Gru 20, 15:05

edvard rašė:"Etika vienoje federacijoe??
(...)"

Kodėl vienoje?
Tokia komisija yra FMJD.
Pažiūrėjau (atsitiktine tvarka) keletą federacijų Lietuvoje. Tokios komisijos yra Lietuvos lengvosios atletikos, krepšinio, šachmatų federacijose, neradau (galbūt irgi yra, bet informacijos neradau - žiūrėjau paskubom) plaukimo, žirginio sporto federacijose. Daugiau nežiūrėjau.
P.s.
Beletristikos nekomentuoju.
Algimantas
 
Pranešimai: 1230
Užsiregistravo: Ket 2007 Lap 22, 23:26

Re: LŠF Etikos ir ginčų komisija

Standartinė edvard » Ant 2016 Gru 20, 19:29

Tai ne beletristika, tai sielos skausmas.
Norejau pasakyti, kad jeigu visomėnėje tolėruojamas chamizmas ir visuomėnė i tai ne rėaguoja, tai tokios komisijos nieko kardinaliai ne pakeis.
Nors gerai , kad ji bus.......
edvard
 
Pranešimai: 3555
Užsiregistravo: Pen 2008 Geg 09, 9:59
Miestas: vilnius

Re: LŠF Etikos ir ginčų komisija

Standartinė arunas05 » Tre 2016 Gru 21, 23:02

https://idf-a.akamaihd.net/wp-content/u ... cs-rus.pdf
nesigilinau , nors gali būti blogų ir gerų dalykų.
bauda 2000 eurų :D čia tik pareigūnai ar teismas tokius dalykus gali skirti.
arunas05
 
Pranešimai: 2454
Užsiregistravo: Ket 2007 Lap 22, 20:55
Miestas: šiauliai

Re: LŠF Etikos ir ginčų komisija

Standartinė Algimantas » Tre 2017 Vas 08, 23:22

Patvirtintas Lietuvos šaškių federacijos Vykdomojo komiteto
2017 m sausio mėn. 22 d. posėdyje

LIETUVOS ŠAŠKIŲ FEDERACIJOS ETIKOS IR GINČŲ KOMISIJOS DARBO
REGLAMENTAS


I. Bendroji dalis

1. Lietuvos šaškių federacijos (toliau – LŠF) Etikos ir ginčų komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Komisijos teises ir pareigas, Komisijos darbo (veiklos) organizavimo tvarką.
2. Pirmasis Reglamentas įsigalioja jį patvirtinus LŠF Vykdomajame komitete (toliau – Vykdomajame komitete). Po to pirmasis Reglamentas privalo būti naujai patvirtintas artimiausioje LŠF konferencijoje.
3. Komisijos tikslai:
3.1. Spręsti ginčus tarp LŠF narių (įskaitant ir narius juridinio asmens – LŠF nario), tarp LŠF valdymo organų, tarp LŠF valdymo organų ir narių (įskaitant ir narius juridinio asmens – LŠF nario).
3.2. Kontroliuoti, kaip LŠF nariai (įskaitant ir nariai juridinio asmens – LŠF nario), valdymo organai laikosi LŠF įstatų.
4. Komisija yra nuolatinė, 3 (tris) Komisijos narius (tarp jų ir Komisijos pirmininką) 2 (dviem) metams renka LŠF konferencija.
5. Komisija pavaldi LŠF konferencijai.
6. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, LŠF įstatais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais bei šiuo Reglamentu.

II. Komisijos teisės ir pareigos

1.Komisija pradeda nagrinėti klausimą (klausimus), kai:
1.1. Gautas LŠF nario (narių) rašytinis skundas (pareiškimas).
1.2. Gautas fizinio asmens (asmenų), kuris (kurie) yra nariai juridinio asmens – LŠF nario, rašytinis skundas (pareiškimas).
1.3. Gautas LŠF valdymo organo rašytinis pareiškimas.
1.4. Gautas Komisijos nario rašytinis pareiškimas dėl prašymo išnagrinėti žiniasklaidoje (spaudoje, televizijoje, radijuje, internetiniuose naujienų portaluose) kitų asmenų pateiktus faktus. Kitais atvejais patys Komisijos nariai nagrinėjimo Komisijoje inicijuoti negali.
2. Reglamento II skirsnio 1.1.-1.4. punktuose ir toliau Reglamente naudojami terminai „rašytinis“, „raštu“ apima ir terminą „skenuotas dokumentas elektronine forma“.
3. Komisijos teisės:
3.1. Pateikti raštišką rekomendaciją dėl to, kaip išspręsti ginčą.
3.2. Pateikti raštišką rekomendaciją LŠF valdymo organams.
3.3. Pareikšti žodinę pastabą.
3.4. Pareikšti žodinį įspėjimą.
3.5. Pareikšti rašytinę pastabą, paviešinant ją LŠF tinklalapyje.
3.6. Pareikšti rašytinį įspėjimą, paviešinant jį LŠF tinklalapyje.
3.7. Pateikti rekomendaciją LŠF konferencijai pašalinti LŠF narį iš LŠF. Ši rekomendacija paviešinama LŠF tinklalapyje.
3.8. Pateikti rekomendaciją juridiniam asmeniui - LŠF nariui, pašalinti fizinį asmenį iš juridinio asmens –LŠF nario, sudėties. Ši rekomendacija paviešinama LŠF tinklalapyje.
3.9. Apklausti skundo (pareiškimo) autorių (autorius), visus asmenis, susijusius su nagrinėjamu klausimu.
3.10. Susipažinti su reikiamais LŠF valdymo organų, LŠF varžybų, LŠF kolektyvinių narių dokumentais ir gauti jų nuorašus (kopijas) bei kitą klausimo nagrinėjimui reikalingą informaciją.
3.11. Klausimo nagrinėjimui pasitelkti specialistus. Išimtinais atvejais prašyti Vykdomojo komiteto sumokėti už tokių specialistų paslaugas.
3.12. Komisija gali peržiūrėti savo priimtą sprendimą dėl pažeidimo ar ginčo, gavusi pakartotinį rašytinį pareiškimą, jei po sprendimo priėmimo paaiškėjo nauji faktai, susiję su šio sprendimo priėmimu.
4. Komisijos pareigos:
4.1. Komisijos nariai privalo laikytis konfidencialumo ir neskleisti informacijos apie svarstomą medžiagą, kol nepaskelbtas Komisijos sprendimas.
4.2. Komisija klausimus privalo svarstyti kolegialiai, objektyviai ir nešališkai.
4.3. LŠF konferencijai pateikti ataskaitą apie atliktą darbą.

III. Komisijos darbo organizavimas

1. Komisijai vadovauja ir jos veiklą organizuoja Komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininkas atstovauja Komisijai jos santykiuose su LŠF valdymo organais, LŠF nariais, kitomis organizacijomis ir kitais asmenimis.
2. Komisijos pirmininkas nustato Komisijos posėdžių darbotvarkę. Komisijos nariai turi teisę siūlyti pakeisti ar papildyti darbotvarkę. Jeigu gautas skundas (pareiškimas), susijęs su Komisijos pirmininku, posėdį šaukia ir jam vadovauja vyriausias pagal amžių komisijos narys. Komisijos posėdžiai, balsavimai gali vykti ir elektroniniu būdu.
3. Jeigu gautas skundas (pareiškimas) susijęs su Komisijos nariu (tarp jų ir pirmininku), tai su skundu (pareiškimu) susijęs Komisijos narys privalo informuoti apie tai Komisijos pirmininką bei kitus Komisijos narius ir nusišalinti nuo skundo (pareiškimo) nagrinėjimo.
4. Komisija išnagrinėja gautą skundą (pareiškimą), priima sprendimą ir raštu (pasirašytu Komisijos pirmininko) atsako pareiškėjui kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo (pareiškimo) gavimo dienos. Komisija pareiškimo išnagrinėjimo terminą gali pratęsti dar 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, bet turi nurodyti pratęsimo motyvus.
5. Komisijos sprendimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip du komisijos nariai. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Komisijos posėdžiai protokoluojami, Komisijos posėdžio protokolą pasirašo visi Komisijos nariai.

Lietuvos šaškių federacijos Etikos ir ginčų komisija
Algimantas
 
Pranešimai: 1230
Užsiregistravo: Ket 2007 Lap 22, 23:26

Re: LŠF Etikos ir ginčų komisija

Standartinė Algimantas » Tre 2018 Gru 19, 11:09

ATNAUJINTA LŠF Etikos ir ginčų komisijos sudėtis (nuo 2018-12-01):
Algimantas Kačiuška (komisijos pirmininkas), Šiauliai
Deividas Ambolta, Marijampolė
Artur Tunkevič, Vilnius

Kontaktai:
kaciuska@splius.lt
+370-687-99-537
Algimantas
 
Pranešimai: 1230
Užsiregistravo: Ket 2007 Lap 22, 23:26


Grįžti į LŠF VK veikla

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 3 svečių