Puslapis 11

"Baltieji pradeda 2019" ikimokykliniu įstaigų varžybos

StandartinėParašytas: Ant 2019 Bal 16, 22:56
vitas67
PATVIRTINTA
Lopšelio – darželio direktorės
Jelenos Galvydytės
2019 m. balandžio 12 d.
Įsakymu Nr. IV-91


RESPUBLIKINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ
PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
ŠAŠKIŲ TURNYRO “BALTIEJI PRADEDA 2019”,
NUOSTATAI


I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinis ugdymo įstaigų draugiškas šaškių turnyras “Baltieji pradeda 2019” skirtas priešmokyklinio amžiaus vaikams.
2. Turnyrą organizuoja nacionalinė moksleivių šaškių lyga, Jonavos vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė”.

II. SKYRIUS
TIKSLAS

3. Propaguoti šaškių sportą priešmokyklinio amžiaus vaikų tarpe.

III. SKYRIUS
UŽDAVINIAI

4. Sudominti vaikus šaškių žaidimu.
5. Lavinti loginį mąstymą, dėmesio koncentravimo gebėjimą.
6. Ugdyti doro rungtyniavimo supratimą.

IV. SKYRIUS
DALYVIAI

7. Turnyre dalyvauja priešmokyklinio amžiaus vaikai.
8. Komandų sudėtis: 3 vaikai ir lydintis pedagogas (iš vienos įstaigos gali dalyvauti neribotas skaičius komandų, pvz.: „Saulutė I“, „Saulutė II“ ir t.t.).

V. SKYRIUS
LAIKAS IR VIETA

9. Respublikinis ugdymo įstaigų šaškių turnyras vyks 2019 m. gegužės 16 d. 1100 val. Jonavos vaikų lopšelyje – darželyje ,,Saulutė“ (Kosmonautų 13, Jonava, LT-55141).

VI. SKYRIUS
TURNYRO ORGANIZAVIMAS

10. Turnyro atidarymas, dalyvių pasveikinimas.
11. Varžybos vykdomos šveicariška sistema - 7 ratai.
12. Varžybos asmeninės – komandinės. Į komandinę įskaitą skaičiuojami visi vaikų surinkti taškai. Tos pačios komandos nariai tarpusavyje nesusitinka.
13. Nugalėtojai nustatomi pagal kompiuterinę programą.

VII. SKYRIUS
DALYVIŲ REGISTRACIJA

14. Paraiškas (1 priedas) pateikti elektroniniu paštu saulute@jonava.lt, alfomkinas@gmail.com , vitasmeister@gmail.com iki 2019 m. gegužės 12 d.
15. Atvykstant į turnyrą, turėti tėvų sutikimus dėl fotografavimo (2 priedas).

VIII. SKYRIUS
PARTNERIAI - RĖMĖJAI

16. Jonavos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.
17. Ramūnas Karbauskis.
18. Jonavos rajono neįgaliųjų sporto klubas ,,Joneidra“.
19. Jonavos kūno kultūros ir sporto centras.

IX. SKYRIUS
APDOVANOJIMAS

20. Nugalėtojai – diplomais, medaliais, visi dalyviai – padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis, turnyro rėmėjų prizais.

X. ORGANIZATORIAI IR RENGĖJAI

21. Jonavos vaikų lopšelio – darželio direktorė Jelena Galvydytė.
22. Jonavos vaikų lopšelio – darželio ,,Saulutė“ pedagogės Edita Rokienė, Rasa Čižauskienė, Daiva Papienė, Vida Lukšienė, Rasa Grigienė, Viktorija Tamulaitė, Lidija Kasinskienė, Diana Meslinienė, Edita Jankauskaitė, Rūta Keršienė.
23. Turnyro koordinatoriai:
Aleksandras Fomkinas, Lietuvos šaškių federacijos VK narys, tel. 8 652 04082;
Natalija Žuravliovienė, Jonavos vaikų lopšelio – darželio ,,Saulutė“ pavaduotoja ugdymui,
tel. 8 681 77011.
24. Turnyro teisėjų komanda:
Vyr. teisėjas - Aleksandras Fomkinas (Jonava).
Teisėjai – Vitas Labutis, Jonas Navickas (Marijampolė).1 PriedasĮstaigos pavadinimas.........................................................


Ugdytinio vardas, pavardė..................................................

Ugdytinio vardas, pavardė..................................................

Ugdytinio vardas, pavardė..................................................Pedagogo vardas ir pavardė ...............................................

Sėkmės!


2 priedas

SUTIKIMAS DĖL VAIKO FILMAVIMO IR (AR) FOTOGRAFAVIMO BEI NUOTRAUKŲ IR (AR) FILMUOTOS MEDŽIAGOS VIEŠINIMO


Aš, _____________________________________________________,
(vardas, pavardė)
būdamas ________________________________________________ (toliau – Vaikas)
(vaiko vardas, pavardė)

įstatyminiu atstovu ir atstovaujantis Vaiko interesus, sutinku ir neprieštarauju, kad Vaikas respublikinio šaškių turnyro „Baltieji pradeda 2019“ (2019-05-16, Jonava) metu būtų fotografuojamas ir (ar) filmuojamas(a) ir, kad medžiaga būtų viešinama socialiniuose tinkluose ir spaudoje.


Sutinku ______________________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

2019 m. _________________________ d.

Re: "Baltieji pradeda" ikimokykliniu įstaigų varžybos

StandartinėParašytas: Ant 2019 Bal 16, 23:03
vitas67
Nuostatai ir kiti priedai word formatu:
https://www.dropbox.com/s/n56n31e3jcctr ... a.doc?dl=0

Re: "Baltieji pradeda 2019" ikimokykliniu įstaigų varžybos

StandartinėParašytas: Ant 2019 Geg 14, 21:27
vitas67
Turnyro dalyvių sąrašas ir eiga:

http://fmjd.org/results/tournaments/2019/f_2146/

Re: "Baltieji pradeda 2019" ikimokykliniu įstaigų varžybos

StandartinėParašytas: Pen 2019 Geg 17, 19:29
vitas67
Prizininkai

Re: "Baltieji pradeda 2019" ikimokykliniu įstaigų varžybos

StandartinėParašytas: Pen 2019 Geg 17, 19:39
vitas67
Dalyviai ir atkaklios kovos